bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy w BIP Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. 2016.1764 j.t).
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68).
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U.2014.361).

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej proszę zapoznać się z Polityką prywatności stosowaną przez CUW w Ciechanowie dostępną w zakładce "Informacje o podmiocie/Dokumenty".

Aktualności

Kształcenie młodocianego pracownika - 2018r.

03.09.2018

Poniżej znajdują się linki do plików zawierających potrzebne informacje w celu złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Formularz 1

Formularz 2

Oświadczenie

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wniosek

Zgłoszenie

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

03.09.2018

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2018/2019.

Pobierz

Ogłoszenie z dnia 21.08.2018

21.08.2018

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27 zaprasza do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki- art. 67, ust. 1, pkt 4 Prawa zamówień publicznych wykonawców zainteresowanych podjęciem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

Informacje o wynikach naboru.

15.08.2018

Informacja o wynikach naboru
ZO.110.3.2018 - Inspektor
ZO.110.4.2018 - Inspektor

Informacja o konkursie została umieszczona w module konkursy.Opublikował: Mariusz Długoszewski
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Mariusz Długoszewski
Dokument z dnia: 16.04.2013
Dokument oglądany razy: 39 790