bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy w BIP Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. 2016.1764 j.t).
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.2007.10.68).
* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U.2014.361).

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej proszę zapoznać się z Polityką prywatności stosowaną przez CUW w Ciechanowie dostępną w zakładce "Informacje o podmiocie/Dokumenty".Opublikował: Mariusz Długoszewski
Publikacja dnia: 25.05.2018
Podpisał: Mariusz Długoszewski
Dokument z dnia: 16.04.2013
Dokument oglądany razy: 176 247