bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 08.01.2019 z powodu:
Aktualizacja danych

Ogłoszenie z dnia 21.08.2018

21.08.2018

1. Budowa placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3 wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy na podstawie opracowanego projektu budowlanego. Powierzchnia placu 461,00m2

2. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie
ul. Płońska 143 o nawierzchni trawiastej -175,00m2 i poliuretanowej –
28,00m2 wraz z wyposażeniem w urządzenia i sprzęt zabawowy na
podstawie opracowanego projektu budowlanego.

3. Remont częściowy nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego o powierzchni – 880,00m2 przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechanowie ul. Orylska 3.


W postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione.

Zamawiający udzieli zamówienia po przeprowadzeniu negocjacji tylko z jednym wykonawcą na każde z zadań.


Adam Krzemiński – Dyrektor CUW

Opublikował: Mariusz Długoszewski
Publikacja dnia: 21.08.2018

Dokument oglądany razy: 265
« inne aktualności